Welkom op deze site! Als school laten wij u hier een beetje in ‘onze keuken’ kijken. Smaakt dit naar meer? Van harte welkom in Emmeloord! En wilt u meer informatie wat betreft onder andere onze missie en visie? Dan verwijzen wij u door naar de schoolgids.

Wij zijn een Reformatorische school. Wat houdt dit in? De Bijbel, het Woord van God, is richtsnoer voor ons denken en handelen, in de Tien Geboden als volgt kernachtig samengevat: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.’ Die uitspraak geeft richting aan de wijze waarop wij omgaan met de schepping, met de medemens, met medeschepselen en met ons zelf. Die omgang raakt ons als hele mens: hoofd, hart en handen worden samen aangesproken en geactiveerd.

Het belangrijkste doel van ons onderwijs verwoorden we met een omschrijving van Dr. J. Waterink als volgt: ‘De door God geschapen kinderen dienen we op te voeden en te onderwijzen, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van zijn Schepper ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hem plaatst’. Of, om het met een Bijbelwoord te zeggen, ‘Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs’ (Spreuken 22:6a). Dit alles proberen wij op een kinderlijke en praktische wijze te brengen, door aan te sluiten op het niveau van het kind.

Eben Haëzer

Bovenstaande is zoals ook al gezegd van grote betekenis voor het werken, het leren, de omgang met elkaar en de omgang met anderen, in en buiten de school. Dit betekent dus ook dat onze identiteit verder gaat dan alleen de bijbelles in de morgen..! Wij willen onze kinderen graag een goede basis geven voor het verdere leven.   
Eben-Haëzer, ’tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen!’

Nieuws

  • Engelse middag
    Op DV 24 mei houden we een Engelse themamiddag. We integreren Engels…
  • Jubileumconcert
    https://www.youtube.com/watch?v=GfZyAhiDuJg
  • Grote Rekendag 2024
    Vandaag de grote rekendag gevierd met verschillende activiteiten op Rekengebied. Het thema…