Hieronder het aanmeldformulier voor nieuwe leerlingen.

Hebt u nog geen kinderen op onze school en behoort u wel tot onze kerkelijke achterban? We nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek met onze directeur. (De volgende kerkgenootschappen behoren tot onze kerkelijke achterban: Oud Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente in Nederland, Gereformeerde Gemeente, Christelijke Gereformeerde Kerk, Hersteld Hervormde Kerk en Protestantse Kerk in Nederland.) Na dit gesprek kunt u alsnog het bovengenoemde formulier invullen en opsturen.

Hebt u nog geen kinderen op onze school en behoort u ook niet tot de kerken van onze achterban, dan nodigen wij u van harte uit voor een gesprek met onze directeur en een bestuurslid. In dit gesprek zal de identiteit van onze school centraal staan. Na dit gesprek en akkoordverklaring door het bestuur kunt u alsnog het bovengenoemde formulier invullen en opsturen.