De EbenHaëzerschool is een reformatorische school voor primair onderwijs. De school gaat uit van de “Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag in de Noordoostpolder en omgeving”.  

 Bestuursfuncties

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (DB) en toezichthoudend bestuur(TB), genoemd:

Voorzitter (DB) dhr. A.J. van der Knijff
Penningmeester (DB) dhr. D Simonse

M. ten Brinke

(Secretaris Eben-Haëzer School Emmeloord)

Vogelsant 8

8303 ZR  Emmeloord

Toezichthoudende bestuursleden:
Dhr. D. Alblas

Dhr. B. Hanse

Dhr. C. de Vries

Privacyverklaring

Bestuursverslag

De jaarverslagen vindt u hier.

Accountantsverslag 2022

Jaarrekening 2022

Statuten

Beloningsbeleid

De beloning voor het personeel van onze school is conform de CAO voor PO.

Strategisch beleidsplan en schooljaarplan

U vindt hier ons strategisch beleidsplan en schooljaarplan.