De Eben-Haëzerschool is een reformatorische school voor primair onderwijs. De school gaat uit van de “Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag in de Noordoostpolder en omgeving”.  

 Bestuursfuncties

Het bestuur bestaat uit het bestuur en een toezichthoudend bestuur

Bestuur bestaat uit:

Dhr. A. Heijboer, directeur-bestuurder

Dhr. vd Knijff

Dhr. ten Brinke

Dhr. Simonse

Dhr. Alblas

Dhr. de Vries

Dhr. Hanse

Toezichthoudend bestuur bestaat uit:

Dhr. vd Knijff, voorzitter

Dhr. ten Brinke, secretaris

Dhr. Simonse, penningmeester

Dhr. Alblas

Dhr. de Vries

Dhr. Hanse

Postadres Eben-Haëzerschool Emmeloord:

Vogelsant 8

8303 ZR  Emmeloord

Privacyverklaring

Bestuursverslag

De jaarverslagen vindt u hier.

Accountantsverslag 2022

Jaarrekening 2022

Statuten

Beloningsbeleid

De beloning voor het personeel van onze school is conform de CAO voor PO.

Strategisch beleidsplan en schooljaarplan

U vindt hier ons strategisch beleidsplan en schooljaarplan.