De EbenHaëzerschool is een reformatorische school voor primair onderwijs. De school gaat uit van de “Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag in de Noordoostpolder en omgeving”.  

 Bestuursfuncties

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (DB) en toezichthoudend bestuur(TB), genoemd:

1e Voorzitter (DB) dhr. A.J. van der Knijff
1e secretaris(DB) dhr. M. ten Brinke 
1e penningmeester (DB) dhr. D Simonse

Toezichthoudende bestuursleden:

Dhr. C. van der Meer
Dhr. D. Alblas

Dhr. B. Hanse
Dhr. A. Buffinga

Bestuursverslag

De jaarverslagen vindt u hier.

Statuten

Beloningsbeleid

De beloning voor het personeel van onze school is conform de CAO voor PO.

Strategisch beleidsplan en schooljaarplan

U vindt hier ons strategisch beleidsplan en schooljaarplan.