De EbenHaëzerschool is een reformatorische school voor primair onderwijs. De school gaat uit van de “Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag in de Noordoostpolder en omgeving”.  

 Bestuursfuncties

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (DB) en toezichthoudend bestuur(TB), genoemd:

1e Voorzitter (DB) dhr. A.J. van der Knijff
2e voorzitter (TB) vacant
1e secretaris(DB) dhr. B. Hanse 
2e secretaris (TB) dhr. M. ten Brinke
1e penningmeester (DB) dhr. D Simonse
2e penningmeester (TB) vacant

Algemene bestuursleden:

Dhr. C. van der Meer
Dhr. A. Mol
Dhr. W.S. Wierda

Bestuursverslag

De jaarverslagen vindt u hier.

Statuten

Beloningsbeleid

De beloning voor het personeel van onze school is conform de CAO voor PO.

Strategisch beleidsplan en schooljaarplan

U vindt hier ons strategisch beleidsplan en schooljaarplan.