VOLLEDIGE OPENING SCHOOL
vanaf nieuw schooljaar 2020-2021
Voor alle data geldt: D.V.

Volledige opening school
Alle leerlingen zijn weer tegelijk op school. We volgen het normale lesrooster. De grote zaal mag ook weer gebruikt worden voor activiteiten.
Pauze: niet meer gescheiden.
Schoonmaak: weer volgens het normale rooster. Groep 8 doet de klusjes weer.
Schooltijden: normale schooltijden aanhouden. Bij aankomst op school blijven de leerlingen op het plein en gaan bij de bel in de rij staan. Kinderen mogen ook hun broertjes/zusjes weer wegbrengen naar de kleuterklas.

 • Belangrijkste regel bij alles: 1,5m afstand tussen personeel onderling en met ouders.
 • Gym: volgens de normale regels weer (van voor corona).
 • Techniek: mag wel, maar ouders moeten onderling 1,5m afstand houden.
 • Bieb: mag wel, maar ouders moeten onderling 1,5m afstand houden.
 • Klusklas: wordt in gang gezet.
 • Rots en Water: wordt weer opgepakt.
 • RT: volgens het opnieuw opgestelde rooster voor het schooljaar 2020/2021.
 • Ouders mogen wel in de school komen, zolang de 1,5m maar wordt gehouden.
 • Ouders mogen niet hun kleuter binnenbrengen, want dan kunnen we de 1,5m niet
  meer staande houden.
 • Uitgaan van de school: kleuters weer bij het kleuterhek en de midden- en
  bovenbouw gaan aan de voorkant de school weer uit.
 • Pauzes personeel: weer in de oude PK.
 • Maandopening: voor eerst nog niet.
 • Weekopening en -sluiting: in de grote zaal.
 • Bij binnenkomst van de school verplicht ontsmetten (alleen personeel), ook na
  pauzes.
 • Hygiëne-afspraken: blijven staan (alleen groep 8 voert de klusjes weer uit). Handen
  wassen bij binnenkomst in de school en na elke pauze.
 • Ouder als pleinwacht: mag weer.
 • Groep 8: doet de klussen weer.

Toiletverdeling personeel:
Kleuterleerkrachten –> toilet bij de officiële personeelskamer (niet bij de grote zaal)
Mannen –> toilet voor de heren tegenover de directiekamer, voor in de school.
Vrouwelijke leerkrachten groep 3,4,5 –> toilet bij groep 3
Vrouwelijke leerkrachten groep 6,8 –> toilet voor de vrouwen tegenover de directiekamer, voor in de school.