Treed in werking indien van toepassin

 • Belangrijkste regel bij alles: 1,5m afstand tussen personeel onderling en met ouders.
 • Gym: afstand houden tot leerkracht en in kleedkamers
 • Techniek: mag wel, maar ouders moeten onderling 1,5m afstand houden.
 • Bieb: mag wel, maar ouders moeten onderling 1,5m afstand houden.
 • Klusklas: gaat gewoon door
 • Rots en Water: Staat stil
 • RT: volgens rooster, afstand tot leerling geboeden
 • Ouders mogen wel in de school komen, zolang de 1,5m maar wordt gehouden.
 • Ouders mogen niet hun kleuter binnenbrengen, want dan kunnen we de 1,5m niet
  meer staande houden.
 • Uitgaan van de school: kleuters weer bij het kleuterhek en de midden- en
  bovenbouw gaan aan de voorkant de school weer uit.
 • Pauzes personeel: in grote zaal
 • Maandopening: niet
 • Weekopening en -sluiting: in de grote zaal door personeel
 • Bij binnenkomst van de school verplicht ontsmetten (alleen personeel), ook na
  pauzes.
 • Hygiëne-afspraken: Handen
  wassen bij binnenkomst in de school en na elke pauze.
 • Ouder als pleinwacht: Geen
 • Groep 8: geen klusjes

Toiletverdeling personeel:
Kleuterleerkrachten –> toilet bij de officiële personeelskamer (niet bij de grote zaal)
Mannen –> toilet voor de heren tegenover de directiekamer, voor in de school.
Vrouwelijke leerkrachten groep 3,4,5 –> toilet bij groep 3
Vrouwelijke leerkrachten groep 6,8 –> toilet voor de vrouwen tegenover de directiekamer, voor in de school.