Welkom bij onze school! U vindt ons in Emmeloord, midden in de Noordoostpolder. Onze schoolnaam verwijst naar de Bijbel: ‘Eben-Haëzer’ betekent: Helpsteen. De profeet Samuël verwoordde het als volgt: Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. De school wordt met name gedragen door ouders vanuit de reformatorische kerken. Vanwege onze geleidelijke groei hopen we er een elfde lokaal bij te gaan bouwen.

Wij vormen een schoolteam dat grotendeels bestaat uit jonge collega’s. Zij dragen allen het reformatorisch gedachtegoed van harte uit. Daarbij wordt onze grondslag vertaald naar de slogan: ‘hand in Hand op weg naar de toekomst.’ 

De Vier V’s staan centraal: Veiligheid, Verbondenheid, Vaardigheid en Verantwoordelijkheid.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze ‘goede’ school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij er een toelichting bij.

Omdat we als school transparantie hoog in het vaandel hebben, heeft u hieronder de mogelijkheid documenten door te bladeren.