Nieuws

bijbel lezen maandtekst

Maand tekst december

En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want…

kerstfeest live

Kerstfeest meekijken

Via deze link kunt u meekijken met de opnames die D.V. 18 December 2020 in de ochtend in delen zal worden opgenomen op school. Eventuele wijzigingen kunt u volgen op www.gergememmeloord.nl onder de pagina nieuws….

hoorhetwoord

Maand tekst november

Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. romein 9:33 Kleuters leren het gearceerde gedeelte. Rest…

Passend onderwijs

Beslisboom neusverkouden kinderen

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang** en scholen. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind…

hoorhetwoord

Maand tekst september

Doch de HEERE zeide tot Samuël: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor…

Corona regels

Volledige opening schoolAlle leerlingen zijn weer tegelijk op school. We volgen het normale lesrooster. De grote zaal mag ook weer gebruikt worden voor activiteiten.Pauze: niet meer gescheiden.Schoonmaak: weer volgens het normale rooster. Groep 8 doet…