Nieuws

Feestdag

DV donderdag 8 juli hopen we samen als vervanging van de schoolreis een gezellige dag te houden.

Vacature groep 3

Ben je een gedreven leerkracht en op zoek naar een leuke baan in een leuk team? Kijk dan snel onder het kopje ‘vacatures’.

Het Paasrapport

Op DV 1 april hopen we als school het paasrapport met uw kinderen mee te geven. Hierin staan de gemiddelde cijfers van de afgelopen lange periode. Verder kunt natuurlijk altijd uw kind volgen via het…

De VO gids voor groep 8

Door alle Covid-19 maatregelen vinden er dit jaar geen open dagen plaats en kunnen onze leerlingen van groep 8 en hun ouders zich lastiger oriënteren op hun schoolkeuze. Naast de fysieke VO Gids die uw kinderen reeds hebben…

midden en bovenbouw

Brief van ouders

Heel hartelijk bedankt voor de bakspullen! Ons maken jullie er heel blij mee. U heeft toch ook wel voor uzelf gezorgd? Dat hebben jullie ook verdiend! Meesters, jufs, jullie zijn toppers! Om steeds weer onze steun…

hoorhetwoord

Maandtekst april

Mattheus 3:2 en 3 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt…

bijbel lezen maandtekst

Maand tekst december

En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want…

kerstfeest live

Kerstfeest meekijken

Via deze link kunt u meekijken met de opnames die D.V. 18 December 2020 in de ochtend in delen zal worden opgenomen op school. Eventuele wijzigingen kunt u volgen op www.gergememmeloord.nl onder de pagina nieuws….

hoorhetwoord

Maandtekst november

Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. romein 9:33 Kleuters leren het gearceerde gedeelte. Rest…

Passend onderwijs

Beslisboom neusverkouden kinderen

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang** en scholen. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind…