Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

romein 9:33

Kleuters leren het gearceerde gedeelte. Rest van de school de hele tekst.