Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang** en scholen. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

** kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom apart doorlopen worden. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang.