De zorgkracht van onze school

Alle kinderen dienen een passende plek in het onderwijs te krijgen. En als het even kan gaat uw kind gewoon naar een reguliere school, de basisschool. Sinds 1 augustus 2014 hebben wij als scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school waar het kind wordt aangemeld een passende plek moet zoeken, als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Allereerst wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn van de school van aanmelding. Allereerst wordt natuurlijk geprobeerd uw kind (na aanmelding) op onze school te plaatsen, met eventueel de benodigde aanpassingen. Wordt dit lastig, dan kan er ook gekeken worden naar het aanbod op een andere reguliere school en anders een school voor speciaal (basis)onderwijs. Wij beslissen met name aan de hand van onze vastgestelde ‘zorgkracht’. Wat kunnen wij wel als school? En wat kunnen wij niet? Er zijn natuurlijk ook grenzen aan de mogelijkheden die wij als basisschool kunnen bieden. In onderstaand document een overzicht en nadere uitleg.

Document zorgrkracht Eben-Haëzer

Ons samenwerkingsverband Berseba

Het samenwerkingsverband waar wij bij aangesloten zijn, heet ‘Berseba regio Noordoost’. Berseba heeft twee nieuwsbrieven uitgegeven om als ouders en school een heldere kijk te krijgen op wat Passend Onderwijs nu eigenlijk inhoudt. Veel vragen van o.a. ouders worden hierin beantwoord. Hier vindt u meer informatie.