Bent u woonachtig geweest in Canada, Amerika of een andere land waar Engels wordt gesproken? Dan komen we graag met u contact! We willen graag van uw kennis en kunde gebruik maken om voor te lezen in de klassen! Kom even langs bij meester Companjen.