Op DV 1 april hopen we als school het paasrapport met uw kinderen mee te geven. Hierin staan de gemiddelde cijfers van de afgelopen lange periode. Verder kunt natuurlijk altijd uw kind volgen via het Ouderportaal.

De scores van de Cito M toetsen staan ook direct op het Ouderportaal van Parnassys. De curve met de leerlinganalyse van de resultaten wordt met het rapport meegegeven.