Ter gelegenheid van ons 50 jarig bestaan houden we DV 24 mei een concert in de Moriakerk in Emmeloord. Aanvang 19.00 uur.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GfZyAhiDuJg

Tot hiertoe heeft de Heere,
gedragen elke dag,
dat heeft elk ondervonden,
die op Hem bouwen mag.

Hij gaf in blijde dagen,
ook reden tot een lied,
er waren zegeningen,
voor ieder die ze ziet.

En in de donk’re dagen,
van zorgen en van leed,
mocht u toch ondervinden,
dat God u nooit vergeet.

Ja, dit Eben Haëzer,
bemoedigt telkens weer,
het spreekt van de bescherming,
en trouw van God de Heer’.