Voor het vak Engels gaan we vanaf dit schooljaar aan de slag met de nieuwe My name is Tom. In groep 1/2 en groep 5 starten we er dit jaar mee. Het lijkt een veelbelovende methode waarbij veel nadruk wordt gelegd op spreken en luisteren. Daarnaast ook veel wordt gewerkt met herhaling van themawoorden en nieuwe leerlingsoftware. Volgend jaar gaan de andere groepen ook starten met My name is Tom Adventures.