We starten dit schooljaar in alle groepen met Wereld in Getallen versie 5. Door een betere doorgaande leerlijn, software en lesopzet hopen we als school beter te gaan scoren op rekenen. De methode verschilt van de oude vooral op het aanbieden van stof. Bij WIG 5 zijn we de hele week bezig met maar 2 lesdoelen. Zo zal de stof dus beter blijven hangen en is er meer tijd en ruimte tot begripsvorming te komen.