Het project in het schooljaar 21/22 zal in het teken staan van werelderfgoed. De verschillende groepen van de school kiezen een land en de daarbij behorende erfgoederen. We hopen u te ontmoeten op de projectavond.