Vanaf het einde van ieder schooljaar wordt in groep 3 bekeken of er  kinderen in de verrijkingsgroep geplaatst kunnen worden. Deze groep kinderen volgt eens in de twee weken op een ochtend eigen lessen die passen bij hun niveau. Een verrijkingsgroep is een groep waar hoog- en meer begaafde leerlingen samengebracht worden met de bedoeling hen bij hun mogelijkheden passende doelen te laten realiseren op cognitief, sociaal en creatief gebied. Het aanbod dat zij krijgen is van andere orde dan het reguliere aanbod in de groep waaruit zij komen. De verrijkingsgroep kan van samenstelling wisselen.